what works faster klonopin or xanax alprazolam without prescription mixing valium and xanax and alcohol

how fast does it take for ambien to work buy ambien online ambien cause diarrhea

tramadol heat stroke buy tramadol tramadol and anesthesia

wetter soma bay juli order soma soma de arcos exercicios

soma black lace bra order soma online soma intimates size range

taking tramadol on suboxone tramadol 50mg can you die from overdose of tramadol

mixing zanaflex and soma soma no prescription soma fer göz hastanesi iş başvurusu

Slide background
Slide background

"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię".

Johann Wolfgang von Goethe

Slide background

-Inspirujemy

- Motywujemy

- Wspieramy dokonania

Slide background

-Profesjonalne szkolenia

-Coaching menedżerski

- Consukting

„SZTUKA AUTOPREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH” z udziałem Roberta Janowskiego

Łódź, 28 luty 2017 - ZAPRASZAMY!

Zobacz program szkolenia

 

Współpracujemy z firmami na wszystkich szczeblach rozwoju:

Główne obszary działalności

AKTUALNOŚCI

Instytut Nieinwazyjnej Analizy Osobowości jest realizatorem projektu POKL.08.01.01-10-092/14  "Trening czyni mistrza - rozwój umiejętności miękkich w obszarze sprzedaży i zarządzania.."

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry Gospodarki.
Działanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

top_zmiany